Sadchara - knihy

1.SADCHARA

    

 

                             Myšlienka na dnes

            

                "Vždy majte na zreteli svoj cieľ!"

                                             Sadchara

       

        

                   

Nech je aj dnešný deň plný prekvapení a zázrakov, priatelia!

 

                                                                                                                                                                  Sadchara      

                                                                                                                  

                                                                    

                               "Všetko je jednoduché, keď nadíde ten správny čas..."

                                                                            

 

                Sadchara, AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU, učebnica I. - úryvky

 

        "Kým nezmeníme seba (nezrušíme svoje negatívne, už nepotrebné postoje, názory, vlastnosti, emócie), nič sa v našom živote nezmení…"

 

  • Len rozprávať - nestačí.

  • Len vedieť - nestačí.

 

Všetko naučené a pochopené, je potrebné uviesť do praxe, zakomponovať do svojho reálneho života, inak sú ti všetky informácie nafigu.

Môžeš prečítať tisíce kníh, absolvovať rôzne semináre či kurzy, vlastniť dvestopäťdesiat certifikátov a diplomov, mať za vrece titulov, hoci aj pol dňa denne meditovať...

Málo platné, ak sa nadobudnuté vedomosti či poznatky, nejakým spôsobom neodrazia v tvojom bežnom živote.

Pretože, len vedieť, nestačí...

 

                                                                        

 

-Keď sa naučíš počúvať svoje vnútro, svoje pocity, keď budeš robiť tak, ako cítiš a nie tak, ako ti to diktuje tvoje ego, tvoja hlava, prípadne niekto iný, vtedy naskočíš na ten správny vlak, ktorý ťa bezpečne dovezie na konečnú...-

 

                                                                          

                         

-Skús sa pozrieť na svoj denný rozvrh.

Všetci, bez výnimky, tu máme pridelený rovnaký čas. Denne máme k dispozícii 24 hodín.

Je to pecka, fakt, že aspoň toto jediné nie je možné prekrútiť ani zmanipulovať.

Vyjadrené matematicky, je to trikrát osem hodín. Osem hodín by sme mali pracovať, postarať sa o živobytie, zarábať, ďalších osem hodín máme určených pre seba, na svoj osobnostný rast, relax, na svoje koníčky, záujmy a pre svojich najbližších.

Posledných osem hodín by sme mali spať, oddychovať, dobiť si baterky, zregenerovať sa.

To je nejaká šablóna.

Lenže, ak nazrieš do svojho diára, vyzerá to pravdepodobne úplne inak.

Ako je rozdelený tvoj 24-hodinový deň?-

 

                                                                        

 

-Pozri sa, koľko neproduktívnych činností denne robíš, koľko vecí ťa oberá o vzácny čas, ktorý by si mohol efektívnejšie využiť vo svoj prospech (na sebapoznávanie, osobnostný rast, sebavzdelávanie, na posilnenie sebalásky).-

 

                                                                        

-Čo znamená byť nad vecou?

Je to stav, keď máme nadhľad. Keď rešpektujeme. Keď sme slušní.

Keď sme schopní nereagovať na všeobecnú negativitu, keď nemáme potrebu zapájať sa do bezduchých debát a obvyklých tém, keď nás už nezaujíma kto, čo, kedy, prečo a s kým…-

                                                                              

Koniec úryvkov z našej prvej učebnice                                                                                                                                                   

 

                                          

                                                                        

 

                                           Mix myšienok z diela Sadchara

 

 

*Slobodný a nezávislý sa cítiš vtedy, ak si spokojný. A spokojný si vtedy, ak si

nezaťažený. Vzťahmi, emóciami, okolnosťami...

 

*Je ľahké neriešiť, keď je vyriešené. Je ľahké veriť, keď sú dôkazy. Umenie je

neriešiť a veriť vtedy, keď je všetko hore nohami...

 

*Čím viac máš, tým viac chceš. Čím viac chceš, tým viac sa naháňaš, viac

pracuješ, aby si mal, čo chceš. A tým si nešťastnejší. Čím viac si nešťastnejší -

tým viac si prázdnejší...

 

*Presvedčených nepresvedčíte, skeptikov neprerobíte, menej chápavým

nevysvetlíte a seba len vyšťavíte...

 

*Ľudia chcú zmeny, no nechcú sa zmeniť  (nechcú nič so sebou robiť). Ľudia chcú

len počúvať. To, čo sa dobre počúva, to, čo nebolí...

 

 

                                                      

Nasleduje stránka niečo LEN TAK...

 

                   

                                                                 

                                                                                                                    

                           Dielo Sadchara pozostáva z dvanástich súborov

 

*KNIHY - ako dôverovať, prečo neprestať snívať a čo sa udeje, ak sa nevzdáme, ak sme vytrvalí a odolní, ak sa nedáme odradiť

 

1. AKO SKUTOČNE DôVEROVAŤ, aj keď ste v tom až po uši (©2007)

-situácie, ktoré som prežila, a ktoré ma posunuli až sem, kde som teraz

2. AKO NEPRESTAŤ SNÍVAŤ, aj keď sa vám vysmievajú 

-životný príbeh, vďaka ktorému som zosilnela, dokázala otvoriť svoje srdce a

chápať súvislosti

3. AKO SA NEVZDAŤ, aj keď vzdať sa, je najľahšie 

- rozprávka o pravej Láske za odmenu, ukážka, ako zrealizovať svoje sny

 

* UČEBNICE - informácia, ako sa k tomu otvorenému srdcu dá dopracovať

                        - spôsob, ako zaplaviť svet Láskou

 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOUučebnica I  - ODPUSTENIE 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOUučebnica II - HARMÓNIA 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU - učebnica III - ZÁKON LÁSKY 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU - učebnica IV - POCHOPENIE 

 

*ZVITKY - voľné pokračovanie učebníc (doplnkové štúdium)

                - ochutnávka tajomných, Vyšších právd

  • AKO CHUTIA Vyššie pravdy – zvitok prvý 

  • AKO CHUTIA Vyššie pravdy – zvitok druhý

 

*DOKUMENTzdokumentovanie a súhrn diela Sadchara 

*ZBIERKA - súbor najobľúbenejších myšlienok, úryvkov a citátov z diela Sadchara

*REKAPITULÁCIA – rukolapné dôkazy viery, dôvery, odvahy aj vytrvalosti