Sadchara -Knihy
“Vyšší cieľ je niečo, čo ľudí spája, nie rozdeľuje...“ (Sadchara)

1.niečo inšpiratívne na dnes

                             

 

           

              "Žiadna rana na duši sa nezahojí,

         kým neodpustíme, kým nepochopíme..."

                                                             Sadchara                              

 

 

                                               

Milí všetci!

Aj dnes sme tu s myšlienkami a úryvkami z nášho diela pre Vás, ktorí ste si dopriali čas na seba.

Nech máte deň plný zázrakov, priatelia! 

                                                                                                                             ♥ Sadchara

 

                                                                        

                                             "Myšlienky z diela Sadchara-

                        vždy niečo na relax, inšpiráciu aj pochopenie..."

                                                                         

 

                          "Žiť s Láskou v srdci, znamená žiť plnohodnotný život.

                          Všetky ostatné podoby života, sú len prežívaním..."

                                                             (Sadchara

 

-Muža prebúdza k životu žena. Ak je však sama zaspatá, nevie ho prebudiť. Tak spia obaja...

*Preto je dnes všetko hore nohami.

*Preto haprujú vzťahy aj zdravie, preto tie nedorozumenia medzi partnermi.

*Preto tá všeobecná nespokojnosť ľudí a smútok v srdciach.

*Preto toľko nešťastí, bolestí, chorôb aj vojen...

Lebo od nás to celé závisí. Od nás, žien, závisí, dokedy to takto bude...-

 

(Sadchara, AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU, učebnica III.)

 

                                                                         

                     "O skutočných životných hodnotách hovorme vtedy,

            ak tie hodnoty zdieľame, ak sa nimi riadime, ak nimi žijeme..."       

                                                                (Sadchara

                                                                                                                                                                    

-Ľudia sa zabudli mať dobre, cítiť sa dobre. A nie sú k sebe ohľaduplní.

Zabudli sa zastaviť, spomaliť a spýtať sa samých seba (svojho vnútra):

-Ako sa mám, ako sa cítim, čo by mi spravilo radosť? Prečo som smutný, nahnevaný, mrzutý, chorý, oslabený, nerozhodný, spomalený, neistý, majetnícky, prečo tápem, prečo sa neviem pohnúť, rozhodnúť, uvoľniť, prečo nie som šťastný, spokojný, prečo sa necítim ľahko, vnútorne voľný a slobodný, prečo necítim vnútorný pokoj?-

(Sadchara - AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU - učebnica I.)

                                                                             

 

-Je neporovnateľné žiť s radosťou a vďačnosťou - a bez nej. Žiť spokojne a žiť v napätí. A najsuper je, že sa sami môžeme rozhodnúť, že si sami môžeme vybrať, že si môžeme zvoliť, ako chceme žiť. Lebo všetko je len o nás, na nás a v nás...-

 

-Vieme, že každá zmena začína v nás. Začína nejakým rozhodnutím, vyhlásením, začína niečím, čo nás nakopne, čo nás v našom novom úsilí podporí a podrží. Čo nás posilní, dodá odvahu aj vytrvalosť a navráti stratenú harmóniu...-

 

(Sadchara, AKO SKUTOČNE DôVEROVAŤ, aj keď ste v tom až po uši - kniha 1)

 

                                                                            

 

*Vráťme do rodín (do kolektívu, spoločnosti) Lásku, úprimnosť, radosť, dobro, vrúcnosť, porozumenie, láskavosť, prajnosť, úctu aj rešpekt. Hodnoty, ktoré si na chvíľu niekam odbehli.

 

*Vráťme pokoj do duší, Lásku do sŕdc a úsmev na tvár.

 

*Zistime, kde sa podela slušnosť, svornosť, hrdosť, čestnosť, štedrosť,

ochota, priateľstvo, ľudský kontakt, dobré mravy a ostatné ľudské princípy.

 

*Zastavme morálny, finančný, ekonomický, hospodársky úpadok....

 

Aj na tom pracujeme, aj to je dôležité!

 

(Sadchara, AKO NEPRESTAŤ SNÍVAŤ, aj keď sa vám vysmievajú- kniha 2)

 

 

                                                                          

                          "Vstaň, pred nikým sa neponižuj ani nepovyšuj.

             Ľudia sú si rovní, lebo vnútro každého človeka ukrýva poklad.

                           Život je len cesta, ako ho nájsť a vykopať..."

                

 

-Začnime teda od seba, začnime pratať vo svojom vnútri, začnime pracovať na svojej vlastnej zmene, na premene, na svojom sebapoznaní, posune, na svojej vnútornej slobode a duchovnej obrode. Na uvedomení. Aby sme sa už v sebe vyznali. Aby sme mali zo seba, z toho, čo robíme a ako žijeme, dobrý pocit.

Lebo toto za nás nespraví nik… Ani partner, ani politik, ani zamestnávateľ.-

 

 

 

                                                                        

                                    Mix citátov z kníh a učebníc Sadchara

 

* Ak sú pravidlá hry, vieme čo, kde, kedy aj ako. Ak nie sú pravidlá, je chaos...

* Každému prajme to najlepšie, a tak sa z toho najlepšieho, dostane aj nám...

* Len pokojný a spokojný človek môže vychovať pokojné a spokojné dieťa...

* To, čo robí ženu kráľovnou, je v jej srdci...

* Čo je vnútorná rovnováha? Stav, keď  sa cítime kľudní a spokojní. Keď v sebe cítime ticho, pokoj a mier...

 

Obráť list, pokračujeme na stránke - niečo o diele Sadchara....

 

 

                                                                        

                                                                                                                 

                           Dielo Sadchara pozostáva z dvanástich súborov

 

*KNIHY - ako dôverovať, prečo neprestať snívať a čo sa udeje, ak sa nevzdáme, ak sme vytrvalí a odolní, ak sa nedáme odradiť

 

1. AKO SKUTOČNE DôVEROVAŤ, aj keď ste v tom až po uši (©2007)

-situácie, ktoré som prežila, a ktoré ma posunuli až sem, kde som teraz

2. AKO NEPRESTAŤ SNÍVAŤ, aj keď sa vám vysmievajú 

-životný príbeh, vďaka ktorému som zosilnela, dokázala otvoriť svoje srdce a

chápať súvislosti

3. AKO SA NEVZDAŤ, aj keď vzdať sa, je najľahšie 

- rozprávka o pravej Láske za odmenu, ukážka, ako zrealizovať svoje sny

 

* UČEBNICE - informácia, ako sa k tomu otvorenému srdcu dá dopracovať

                        - spôsob, ako zaplaviť svet Láskou

 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOUučebnica I  - ODPUSTENIE 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOUučebnica II - HARMÓNIA 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU - učebnica III - ZÁKON LÁSKY 

  • AKO ZAPLAVIŤ SVET LÁSKOU - učebnica IV - POCHOPENIE 

 

*ZVITKY - voľné pokračovanie učebníc (doplnkové štúdium)

                - ochutnávka tajomných, Vyšších právd

  • AKO CHUTIA Vyššie pravdy – zvitok prvý 

  • AKO CHUTIA Vyššie pravdy – zvitok druhý

 

*DOKUMENTzdokumentovanie a súhrn diela Sadchara 

*ZBIERKA - súbor najobľúbenejších myšlienok, úryvkov a citátov z diela Sadchara

*REKAPITULÁCIA – rukolapné dôkazy viery, dôvery, odvahy aj vytrvalosti